شرکت رفاء الکترونیک


رشد ،توسعه و رونق کشور همواره اولویت اول مجموعه رفا لکترونیک بوده است .این شرکت هموار تلاش نموده تا شرایط مناسب جهت تولید کنندگان محصولات الکترونیکی فراهم نماید و با بکار گیری نیروهای متخصص خود در حداقل زمان ممکن نیاز مصرف کنندگان خود را تامین نماید .امید به اینکه بتواند نقش کوچکی در اعتلای صنعت الکترونیک کشور داشته باشد .