شرکت رفاء الکترونیک


ارسال کالا :

مشتریان اعتباری:

مسئولیت ارسال کالا با  مشتریان و تحویل اجناس درب فروشگاه رفا الکترونیک مدنظر گرفته خواهد شد  .لازم به ذکر است ارسال کالا توسط پیک / باربری های معتبر انجام خواهد گرفت .

 

مرجوعی کالا:

درخواست مرجوعی کالا توسط واحد فروش حداکثر تا یک هفته از تاریخ فاکتور قابل بررسی می باشد مشروط بر اینکه که اجناس در بسته بندی اصلی و قابل فروش مجدد باشند .

هزینه برگشت کالا برعهده مشتری میباشد .بازگشت کالا منوط به ارایه فاکتور و تاییدیه اصالت کالای رفاالکترونیک بوده و از قبول کالاهای تقلبی و متفرقه موجود در بازار معذوریم .