شرکت رفاء الکترونیک


ATMEGA64A-AU

IAT322857

64PIN,SMD TQFP64A,8-bit AVR Microcontoller,64KB,16MHz, Vcc2.7-5.5V

میکروکنترلر

موجودی : 2,200

 
حداقل: 10    ضریب: 10

تعداد قیمت قیمت کل
1,235,948 1,235,948
1,235,948 12,359,480
1,211,687 60,584,350
1,199,724 107,975,160
1,187,762 534,492,900
1,176,024 1,058,421,600
1,164,286 5,239,287,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات