شرکت رفاء الکترونیک


ATMEGA64A-AU

IAT322857

64PIN,SMD TQFP64A,8-bit AVR Microcontoller,64KB,16MHz, Vcc2.7-5.5V

میکروکنترلر

موجودی : 1,325

 
حداقل: 10    ضریب: 10

تعداد قیمت قیمت کل
1,185,386 1,185,386
1,185,386 11,853,860
1,160,155 58,007,750
1,147,712 103,294,080
1,135,272 510,872,400
1,123,066 1,010,759,400
1,110,858 4,998,861,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات