شرکت رفاء الکترونیک


ATMEGA64A-AU

IAT322857

64PIN,SMD TQFP64A,8-bit AVR Microcontoller,64KB,16MHz, Vcc2.7-5.5V

موجودی : 1,600

 
حداقل: 10    ضریب: 10

تعداد قیمت قیمت کل
750,673 750,673
750,673 7,506,730
735,936 36,796,800
728,672 65,580,480
721,406 324,632,700
714,276 642,848,400
707,148 3,182,166,000
میکروکنترلر
مشخصات کالا مقدار مشخصات