شرکت رفاء الکترونیک


ULN2803

IST053601

18PIN,DIP,Eight Darlington Array

آی سی درایور دارلینگتون 8تایی

موجودی : 15

 
حداقل: 25    ضریب: 25

تعداد قیمت قیمت کل
225,445 225,445
220,413 22,041,300
217,919 108,959,500
215,379 215,379,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات