شرکت رفاء الکترونیک


ULN2803

IST053601

18PIN,DIP,Eight Darlington Array

آی سی درایور دارلینگتون 8تایی

موجودی : 14

 
حداقل: 25    ضریب: 25

تعداد قیمت قیمت کل
271,108 271,108
265,057 26,505,700
262,057 131,028,500
259,004 259,004,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات