شرکت رفاء الکترونیک


ULN2803

IST053601

18PIN,DIP,Eight Darlington Array

آی سی درایور دارلینگتون 8تایی

موجودی : 14

 
حداقل: 25    ضریب: 25

تعداد قیمت قیمت کل
307,603 307,603
300,738 30,073,800
297,334 148,667,000
293,869 293,869,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات