شرکت رفاء الکترونیک


ULN2803

IST053601

18PIN,DIP,Eight Darlington Array

موجودی : 15

 
حداقل: 25    ضریب: 25

تعداد قیمت قیمت کل
152,701 152,701
149,292 14,929,200
147,603 73,801,500
145,883 145,883,000
آی سی درایور دارلینگتون 8تایی
مشخصات کالا مقدار مشخصات