شرکت رفاء الکترونیک


STM8S003F3P6TR

IST332901

20PIN,SMD TSSOP,16 MHz STM8S 8-bit Microcontroller, 8KB Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C

میکروکنترلر

موجودی : 10,000

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
204,181 204,181
204,181 10,209,050
200,097 20,009,700
196,012 98,006,000
191,927 191,927,000
187,843 939,215,000
184,256 1,842,560,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات