شرکت رفاء الکترونیک


STM8S003F3P6TR

IST332901

20PIN,SMD TSSOP,16 MHz STM8S 8-bit Microcontroller, 8KB Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C

موجودی : 2,500

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
268,880 268,880
268,880 13,444,000
266,234 26,623,400
263,572 131,786,000
260,981 260,981,000
258,388 1,291,940,000
255,830 2,558,300,000
میکروکنترلر
مشخصات کالا مقدار مشخصات