شرکت رفاء الکترونیک


STM8S003F3P6TR

IST332901

20PIN,SMD TSSOP,16 MHz STM8S 8-bit Microcontroller, 8KB Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C

میکروکنترلر

موجودی : 10,000

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
231,667 231,667
231,667 11,583,350
227,032 22,703,200
222,398 111,199,000
217,764 217,764,000
213,129 1,065,645,000
209,059 2,090,590,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات