شرکت رفاء الکترونیک


STM8S003F3P6TR

IST332901

20PIN,SMD TSSOP,16 MHz STM8S 8-bit Microcontroller, 8KB Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C

میکروکنترلر

موجودی : 10,000

 
حداقل: 100    ضریب: 100

تعداد قیمت قیمت کل
333,828 333,828
333,828 16,691,400
329,901 32,990,100
325,973 162,986,500
322,045 322,045,000
318,118 1,590,590,000
314,191 3,141,910,000
مشخصات کالا مقدار مشخصات