شرکت رفاء الکترونیک


STW70N10F4

TST402040

N - Channel Power MOSFET & 100V , 65A , 0.0195ohm , (IRFP150N)

ترانزیستور ماسفت قدرت

موجودی : 600

 
حداقل: 30    ضریب: 30

تعداد قیمت قیمت کل
736,450 736,450
736,450 36,822,500
729,300 72,930,000
722,150 361,075,000
715,000 715,000,000

ترانزیستور جریان بالا اثر میدان با قدرت تحمل مای بیش از 150  درجه

مشخصات کالا مقدار مشخصات
برند st
حداکثر دمای مجاز 210
توان خروجی(Pd) 50w