شرکت رفاء الکترونیک


STW70N10F4

TST402040

N - Channel Power MOSFET & 100V , 65A , 0.0195ohm , (IRFP150N)

ترانزیستور ماسفت قدرت

موجودی : 600

 
حداقل: 30    ضریب: 30

تعداد قیمت قیمت کل
589,160 589,160
589,160 29,458,000
583,440 58,344,000
577,720 288,860,000
572,000 572,000,000

ترانزیستور جریان بالا اثر میدان با قدرت تحمل مای بیش از 150  درجه

مشخصات کالا مقدار مشخصات
برند st
حداکثر دمای مجاز 210
توان خروجی(Pd) 50w